תפריט

מה אתם רוצים לקרוא? רוצים ללמוד? רוצים לחקור?

מאמרים
תכנון מסע הלמידה
צידה לדרך

הערכה חלופית

יום שלישי, 1 באוגוסט, 2023

רציונל- מהי הערכה חלופית?

במסגרת הגישה הקונסטרוקטיביסטית נתפסת ההערכה כתהליכית, מתמשכת ומתבססת על מטלות אותנטיות המתבצעות במצבים אמיתיים או בהדמיה של מצבים אלה.

לפי גישה זו, תהליכי למידה והערכה יעילים הינם תהליכים פעילים הכוללים הבניית ידע, שבמהלכם מבנים הלומדים משמעות. יישום חלופות בהערכה תורם ליצירת תרבות הערכה, אשר במסגרתה משולבים תהליכי ההוראה-למידה-הערכה זה בזה.

מהי הערכה טובה?

ישימה: ניתנת לביצוע בכלים ובמשאבים הנמצאים בידי מרצים ותלמידים

תקפה: מודדת את הדבר הנכון

מהימנה: מודדת בצורה עקבית ומדויקת

אמינה: נותנת לכם מידה סבירה של ביטחון שהלומדים הקפידו על חוקי המשחק

אותנטית: מעוגנת בחומר הנלמד ובעולמם של הלומדים

הוגנת: ״צדק צריך גם להראות״

סוגים של דרכי הערכה:

הערכה אוטומטית: המחשב מעריך את עבודת הלומדים.

סביבות דיגיטליות לביצוע תהליכי הערכה מאפשרות הפקת דוחות מפורטים הכוללים נתונים כמותיים ואיכותניים המתייחסים לפעילות הלומדים ולאפשר הערכה מהימנה המתבססת על מגוון רחב של נתונים ספציפיים.

ריכוז הנתונים מאפשר מעקב אחר ביצועי התלמידים, הצגת מדדים המתייחסים לאיכות התוצרים המופקים וקבלת משוב מיידי. בהתאם לאלה ניתן לתכנן את תהליכי ההוראה והלמידה להמשך.

הערכת עמיתים: לומדים מעריכים זה את זה בהתאם למחוון.

מטרת המשוב לאפשר למציגים לשתף את התקדמותם ולקבל משוב עליה, במטרה להעמיק ולשפר את הלמידה ולקדם את המשך העשייה בתוצר למידה. משוב עמיתים מאפשר למשתתפים לפתח הבנה מעמיקה של הקריטריונים השונים שעל פיהם מתבצעת הערכת המטלות ובדרך זו מתפתחות כשירויות מטה קוגניטיביות.

הערכה עצמית: לומדים מעריכים את עצמם ע״פ קריטריונים ופרוטוקול מוגדרים.

המשוב העצמי המופק על ידי התלמידים יעיל יותר ממשוב חיצוני והוא תורם לפיתוחה של מוטיבציה פנימית ותחושת מסוגלות עצמית.

הערכת מרצה: המרצה (או נציגיו) מעריכים את הלומדים ע״פ קריטריונים ופרוטוקול מוגדרים.

 • מרצה כמומחה: המורה עושה שימוש מושכל בנתוני ההערכה להשבחת תהליכי הוראה ולמידה, תוך ניהול שיח על אודות תוצאות ההערכה ומתן משוב מעצים לתלמידים.
 • מרצה כמנחה: המורה מנחה את התלמידים לפתח את מודעות למגוון פתרונות לבעיות אשר איתן הם מתמודדים מניע אותם לחפש הסברים לתופעות שונות המתייחסות למגוון סוגיות רלוונטיות.
  **מרצה מסוג זה יודע "לזוז הצידה" ולאפשר ללומדים לפתח אחריות לתהליך הלמידה שלהם ומודעות לקריטריונים שלפיהם הם מוערכים.

טעימות מהערכה חלופית – רעיונות למשימות

1.טעימה מהערכה אוטומטית

 • מבחן בית:
  מבחן עם שאלות מוכנות מראש ועם חומר פתוח. אשר נמסר לסטודנט לעבודה עצמית עם זמן מוגבל , קצר יותר מן הזמן הניתן בדרך כלל להגשת עבודה.
  לצורך שימוש בכלי זה יש לבנות מבחן עם שאלות מוכנות מראש ועם חומר פתוח. שנמסר לסטודנט לעבודה עצמית עם זמן מוגבל , קצר יותר מן הזמן הניתן בדרך כלל להגשת עבודה.
  ניתן להשתמש בMOODLE לטובת יצירת מבחן בית.

2. טעימה מהערכת עמיתים

 • כל יחיד/קבוצה מקבל תוצר של יחיד/קבוצה להערכה על פי מחוון קריטריונים המעריך את איכות התוצר ואת תרומתו של כל משתתף בקבוצה.
  מטלה מסוג זה דורשת הבניית התהליך ואינה מתאימה עבור כל משימה.
  ניתן להשתמש ב MODDLE לטובת מטלת הערכת עמיתים.

3. הערכה עצמית

 • הערכה עצמית ע"פ מחוון נתון:
  שילוב פרקטיקה בה הלומד בודק את תהליכי הלמידה שלו לפי קריטריונים: איתור מושגי המפתח, איתור מרכיבי העבודה, הערכת הביצוע, התייחסות לתהליך העבודה.
  לצורך ביצוע מטלה מסוג זה יש לבנות מחוון להערכה עצמית לאחר הגשת תוצר/ פרזנטציה/ כתיבת עבודה.
  מטלה כזו מפתחת את יכולת הבקרה העצמית, מעמיקה את האחריות ללמידה ומאפשרת למידה מטעויות.

3. הערכת מרצה כמומחה

 • עיצוב פרויקט/פיתוח
  הלומד מבנה ומיישם את הידע שצבר במהלך בניית התוצ, כדי שהתוצר ישקף היבטים שונים של הלמידה, יש לבנות מחוון הכולל קריטריונים המתייחסים לסגנון ההגשה, איכות התוצרים, מבנה התוצר וההקשר שלו אל מטרות הלמידה.
  תהליך הלמידה במטלה מסוג זה מאפשר הערכה שבעקבותיה הלומד משכלל את איכות הלמידה ושיקוף של מכלול תהליך הלמידה.
  יש לשים לב כי מטלה זו אינה מתאימה עבור כל מטרה.

4. הערכת מרצה כמנחה

 • משימה מתגלגלת
  עבודה הנכתבת בהדרגה, כאשר כל שבוע או מספר שבועות ניתנת מטלת כתב שהתוצר שלה הוא נדבך נוסף בעבודה.
  במטלה מסוג זה הסטודנטים בונים משמעות דרך השתתפות בפעילויות רלוונטיות, המורה אינו מעביר ידע, אלא יוצר את התנאים המאפשרים לבנות את הידע.
  לצורך ביצוע מטלה מסוג זה יש להגדיר עבודה כמטלת סיום, ולהציג את תכולתה בקצרה ובצורה מופשטת. בכל שבוע או מספר שבועות מגדירים מטלה מפורטת שהתוצר שלה מהווה פרק, או נדבך בתהליך העבודה על העבודה המסכמת.
  מטלה זו מאפשרת למידה המשכית יעילה בהרבה מלמידה מרוכזת. ביזור העומס מקל הן על הלומדים והן על צוות. פריסת העבודה, ובמיוחד התאמה אישית של המרצה, מקשה על קניית עבודות.
 • פרויקט חקר אישי/קבוצתי:
  עבודה תהליכית הכוללת: הגדרת הנושא או הבעיה, אפיון שאלת המחקר, הכנת מערך מחקר, טיפול בנתונים וניתוחם, הסקת מסקנות, הכנת רשימת מקורות והערכת התוצר היצירתי .
  ניתן לבצע גם משימות חקר שאין בהן את כל המרכיבים הללו, כגון התמקדות בשאילת שאלות. 
  למידת החקר יכולה גם לשלב תוצרים שאינם עבודה כתובה כמו: דגמים, כרזות, פוסטרים, הצגה, מצגת או סטיקר.
  מטלה מסוג זה מעודדת למידת חקר, שאילת שאלות, עבודה עצמית וכן מפתחת יכולות חשיבה מסדר גבוה.
  לאורך המטלה המרצה מלווה ותומך בתהליך העבודה של הסטודנט.

מקורות:

מיט"ל

צריכים עזרה?

אנחנו כאן לכל שאלה בנושאי פדגוגיה וטכנולוגיה.

מה אתם רוצים לחפש?