תפריט

מה אתם רוצים לקרוא? רוצים ללמוד? רוצים לחקור?

מאמרים
מפת דרכים

טקסונומיה של בלום

יום שלישי, 16 במאי, 2023
כלי לסיווג מטלות למידה על פי רמת החשיבה שלהן. היא בנויה משש רמות חשיבה באופן מדרגי מהפשוט אל המורכב, כך שהשגת רמה קוגניטיבית בשלב גבוה, מותנית בהשגת רמות קודמות לה (ויקיפדיה)

טקסונומיה של בלום

טקסונומיה של בלום היא טקסונומיה בתחום הקוגניטיבי והיא נועדה להשיג שתי מטרות עיקריות: תכנון לימודים ובדיקת הישגים . הטקסונומיה מציעה גם את האפשרות לבחון הישגים בתהליכי הוראה המתוכננים לפי מטרות אלה. הטקסונומיה בנויה משישה מדרגים:

ידע- היכולת לשלוף מידע מהזיכרון, הדגש הוא על זכירת פריטי ידע שבהם רעיונות, עובדות ותופעות. קיימת הפרדה לשלוש רמות.

1. ידע של פרטים (מונחים ועובדות).

2. ידע של דרכים ואמצעים (סדר פעולות)

3. ידע של הכללות והפשטות (עקרונות ותיאוריות).

הבנה- היכולת להציג את המידע שנקלט, באופן שונה ממה שהוצג באופן מקורי, למשל על ידי הצגתו במלים שונות, באמצעות שרטוט, באמצעות טבלה וכו":

1. תרגום: ניסוח הידע בצורה שונה ממה שנקלט.

2. מתן פירוש: הסבר של הידע שנקלט, תוך כדי פירוש אישי של הידע.

3. חיזוי: חיזוי על סמך ידע קודם.

יישום– היכולת להשתמש בידע שנרכש קודם במצבים ובהקשרים חדשים מאלו שבו הוא נלמד. הלומד נדרש להתאים בעצמו פתרון למצב שטרם נתקל בו.

ניתוח / אנאליזה– היכולת לבצע ניתוח של יחידת מידע ע"י פירוקה לחלקים המרכיבים אותה והבנת היחסים השונים בין רכיביה. הלומד נדרש להבדיל באופן עצמאי בין עובדות והנחות, עיקר ותפל.

סינתזה– היכולת לבצע תהליך של בנייה שמהותו צירוף יחידות וחלקים והרכבתם. התוצר צריך להיות דגם, מבנה, או פתרון מקורי של הבונה (זו למשל היכולת להמציא, לשער או לשכתב).

הערכה– היכולת לבצע שיפוט כמותי או איכותי של תוצר כלשהו ולהצדיק את הקריטריונים ששימשו לשפיטה. התוצר יכול להיות למשל רעיונות, מעשים ותהליכים.

צריכים עזרה?

אנחנו כאן לכל שאלה בנושאי פדגוגיה וטכנולוגיה.

מה אתם רוצים לחפש?