תפריט

מה אתם רוצים לקרוא? רוצים ללמוד? רוצים לחקור?

מאמרים
תכנון מסע הלמידה
נ.צ.

נערכים להערכה

יום חמישי, 17 בפברואר, 2022
תכנון הערכה

מתי נערכים להערכה?

הערכות נכונה להערכה מתחילה עם תכנון הקורס. חשוב שהתכנים ודרך ההוראה והלמידה בקורס תהיה קשורה לדרכי ההערכה – אם לאורך הקורס כולו (הערכה מעצבת) או בסיומו (הערכה מסכמת), ותעמוד בהלימה לאלמנטים אותם נרצה להעריך.

למה מעריכים?

נכון שצריך לתת ציון, אבל זו לא הסיבה המרכזית שנרצה שתוביל אותנו. הערכה היא דרך להתבונן במה שעשינו ולהפיק מכך תובנות. חשוב שנגדיר מה חשוב בעינינו להעריך. ידע? מיומנויות? יישום? דרך התנהלות? יכולת רפלקטיבית? משהו אחר?

מה אנחנו מעריכים?

ניתן להעריך היבטים שונים, בהתאם למטרות הקורס ותוצרי הלמידה המצופים. למשל:

  • הערכה של ידע והבנה של התוכן הנלמד
  • הערכה של התפתחות אישית/חברתית/רגשית/מקצועית וכד'
  • הערכה של מיומנויות נדרשות (מיכולת אבחון ועד שימוש בטכנולוגיה – לפי מטרות הקורס)

איך מעריכים?

אין לכך תשובה "נכונה" או "לא נכונה" – ההערכה היא פועל יוצא של המטרות שלנו, ומאפשרת לנו להעריך את מה שחשוב לנו, באופן שאינו נשען על תחושה אלא על עובדות. ניתן להציג זאת באמצעות מודל SMART:

הערכה תכלול התייחסות ל"מה הסטודנט מסוגל לעשות" בהקשר אותו אנו מעריכים, ויהיה זה ידע, מיומנות, התפתחות או כל היבט אחר. כדי לאפשר לנו להעריך, נגדיר מה מבחינתנו יהיה "לא מספק" ומה ייחשב כ"מצויין" בהיבט המוערך. אלה "גבולות הגזרה" שלנו, והם מסייעים לנו לבחון על גבי ציר את השגיו של הסטודנט. הציון יכול להיות מספרי (0-100) לפי רמות (נמוך-גבוה) או דיכוטומי (בוצע-לא בוצע).

בעוד קל לנו לרוב לתת ציון מספרי על מבחן, מתן ציון על היבטים "רכים" כגון מיומנויות או התפתחות הוא מאתגר יותר. תוכלו להסתייע בדוגמאות למחוון בקישורים שמשמאל.

סוגי הערכה עיקריים

הערכה ככלי לקידום הלמידה

הערכה מותאמת, העומדת בהלימה למטרות הקורס, לדרכי ההוראה, לחווייה הרגשית חברתית ולשימוש בטכנולוגיה שבחרנו, תאפשר לנו להעריך את הלמידה (וגם את ההוראה שלנו) לאורך הדרך ולא רק בסוף הקורס. הערכה כזו תספק לנו הזדמנויות למשוב מקדם למידה, תיאום ציפיות מול הסטודנט והגברת הסיכוי שיעמוד בדרישות הקורס.

אנחנו כתמיד לרשותכם לחשיבה, תכנון ובנייה של ההערכה בקורס שלכם.

צריכים עזרה?

אנחנו כאן לכל שאלה בנושאי פדגוגיה וטכנולוגיה.

מה אתם רוצים לחפש?