תפריט

מה אתם רוצים לקרוא? רוצים ללמוד? רוצים לחקור?

מאמרים

הוספת מבחן לאתר הקורס ב- Moodle

מדריך זה ילווה אתכם בבניית מבחן ובדיקתו ב- Moodle.
מוודל 4 למרצים
מרצים
מתקדמים

מדריך זה ילווה אתכם בבניית מבחן ומתן ציונים ב- moodle.

שלב 1

תחילה נלחץ על מצב עריכה.

שלב 2

כעת נלחץ על הוספת משאב או פעילות.

שלב 3

נבחר בבוחן.

שלב 4 – הגדרות המבחן

בשדה שם יש להקליד את שם המבחן ובהנחייה לבוחן את ההוראות לביצוע המבחן (אופציונאלי) . ניתן להציג את ההנחייה בעמוד הראשי של הקורס, לשם כך יש לסמן V בשדה המתאים.

שלב 5

בתזמון ניתן לקבוע את התאריך והשעה של המבחן:

א. תחילת הבוחן + סיום הבוחן – טווח הזמנים בו לסטודנטים יש גישה למבחן.
ב. הגבלת זמן – מגביל את הסטודנטים בכמות הזמן שיש להם לפתור את המבחן מהרגע בו התחילו את נסיון המענה. אם אפשרות זו מופעלת הסטודנטים יראו שעון ספירה לאחור בבלוק הניווט של המבחן.

שלב 6

בציונים ניתן לקבוע ציון עובר ומספר ניסיוניות מענה למבחן. במבחני סוף סמסטר נגדיר נסיון מענה אחד.

שלב 7

בסידור השאלות בבוחן ממולץ להגדיר כי כל שאלה תפתח בעמוד חדש ובהתנהגות השאלה ניתן לקבוע האם יתקיים ערבוב של התשובות.

שלב 8

בהתנהגות השאלה נקבע האם המסיחים יתערבלו.

ובאפשרויות לתצוגת משוב נקבע האם הסטודנטים יחשפו לציון ומתי.

שלב 9

בהגבלות נוספות על ניסיונות המענה תוכלו להגדיר סיסמה.

שימו לב, מבחנים המתקיימים במכללה חייבים לכלול סיסמה על מנת למנוע התחברות למבחן מרחוק.

בסיום כל ההגדרות, נלחץ על שמירה.

שלב 10 – הוספת שאלות

כעת נוסיף שאלות למבחן. נלחץ על הוספת שאלה.

שלב 11

ליצירת שאלה חדשה יש ללחוץ על הוספה ולאחר מכן על שאלה חדשה.

שלב 12

כעת יש לבחור את סוג השאלה ולסיום ללחוץ על הוספה.

שלב 13 – סוגי שאלות

הגדרות השאלה זהות לכל סוגי השאלות:

שם השאלה – משמש לזיהוי השאלה. רק המרצה רואה זאת.

תוכן השאלה – תוכן השאלה שיוצג לסטודנט.

ניקוד – ניקוד מספרי לשאלה.

תשובה אחת או תשובות מרובות – מספר התשובות הנכונות.

ערבוב תשובות.

למספר את האפשרויות – אופן המספור.

לדוגמה: שאלה נכון/לא נכון.

שלב 14

שלב 15

לא לשכוח לשמור את השאלות בסיום!

שלב 16 בדיקת המבחן

כנסו למבחן מהעמוד הראשי של הקורס ולחצו על נסיונות מענה.

שלב 16

כעת תיפתח רשימת הסטודנטים והציונים. יש ללחוץ על סקירת ניסיון מענה תחת לשם הסטודנט על מנת לבדוק את המבחן ולתת ציון.

שלב 16

לא לשכוח לשמור שינויים לאחר מתן ציונים.

תוכן עניינים

צריכים עזרה?

אנחנו כאן לכל שאלה בנושאי פדגוגיה וטכנולוגיה.

מה אתם רוצים לחפש?